Aktualno艣ci

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddzia艂 w Lublinie realizuje zadanie zlecone przez Regionalny O艣rodek Polityki Spo艂ecznej w Lublinie-鈥濿ydanie i promocja ksi膮偶ki 鈥濩odzie艅鈥 promowaniem aktywno艣ci os贸b z autyzmem w 偶yciu spo艂ecznym i kulturalnym鈥.

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddzia艂 w Lublinie obecnie realizuje zadanie zlecone przez Regionalny O艣rodek Polityki Spo艂ecznej w Lublinie 鈥濸rowadzenie specjalistycznych zaj臋膰 dla os贸b z autyzmem,Zespo艂em Aspergera i Ca艂o艣ciowymi Zaburzeniami Rozwoju鈥.

W zwi膮zku z realizacj膮 projektu 鈥濸rowadzenie Punktu Diagnostyczno - Terapeutycznego dla os贸b z autyzmem i ich otoczenia spo艂ecznego鈥, wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddzia艂 w Lublinie poszukuje oferenta, kt贸ry w ramach prowadzonej przez siebie dzia艂alno艣ci zrealizuje nast臋puj膮ce zam贸wienie:

Sprzeda偶, dostaw臋 i monta偶 kuchenki jednofazowej, wolnostoj膮cej聽 z p艂yt膮聽 indukcyjn膮 i piekarnikiem z termoobiegiem , wymiar "80", kolor srebrny.

W zwi膮zku z realizacj膮 projektu 鈥濸rowadzenie Punktu Diagnostyczno - Terapeutycznego dla os贸b z autyzmem i ich otoczenia spo艂ecznego鈥, wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddzia艂 w Lublinie poszukuje oferenta, kt贸ry w ramach prowadzonej przez siebie dzia艂alno艣ci zrealizuje nast臋puj膮ce zam贸wienie:

Sprzeda偶 i dostarczenie metalowej聽 szafy na przechowywanie dokument贸w.

Obecnie KTA O/Lublin realizuje projekt 鈥濸rowadzenie Punktu Diagnostyczno-Terapeutycznego dla os贸b z autyzmem i ich otoczenia spo艂ecznego" w ramach zada艅 zlecanych w XIII konkursie przez Pa艅stwowy Fundusz Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej oraz zatrudnianiu os贸b niepe艂nosprawnych.

W listopadzie 2015 KTA Lublin by艂o organizatorem warsztat贸w z narz臋dzia przesiewowego M-CHAT-R/F w ramach wsp贸艂pracy z Fundacj膮 Synapsis w realizacji projektu Badabada.

W warsztatach wzi臋艂o udzia艂 90 pedagog贸w, psycholog贸w i innych specjalist贸w zajmuj膮cych si臋 rozwojem dziecka do 3 roku 偶ycia z woj. lubelskiego, w tym terapeuci KTA Lublin.

Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Lublin rozpoczyna wsp贸lprac臋 z Fundacj膮 Synapsis realizacj臋 zada艅 w programie Badabada. Celem Programu jest wprowadzenie i rozpropagowanie procedur, standard贸w oraz narz臋dzi pozwalaj膮cych na prowadzenie procesu monitorowania rozwoju dziecka w pierwszych latach 偶ycia, tak by wychwytywa膰 objawy ASD lub zagro偶enia ASD na etapie ich ujawniania si臋. Oczekiwanym rezultatem b臋dzie zmniejszenie stopnia niepe艂nosprawno艣ci powodowanego zaburzeniami ASD poprzez szybk膮 interwencj臋 we wczesnym stadium zaburze艅.

Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Lublin realizuje projekt 鈥濺emont lokalu i zakup sprz臋tu do pracowni TUS dla os贸b z autyzmem i Zespo艂em Aspergera鈥. Projekt jest wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w otrzymanych od Fundacji LOTTO Milion Marze艅 z siedzib膮 w Warszawie, przy ul. Targowej 25.

Od 1 grudnia 2014r w strukturze Zespo艂u O艣rodk贸w Wsparcia w Lublinie rozpocz膮艂 dzia艂alno艣膰 Srodowiskowy Dom Samopomocy dla Os贸b z Autyamem i z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 przy ul. Zbo偶owej 22a. Jest to dzienny o艣rodek wsparcia, czynny od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach 7.30 - 15.30, telefon 81 4665569. Wiecej...

Informujemy o mo偶liwo艣ci otrzymania Karty Informacyjnej Osoby z Autyzmem dla dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych os贸b z autyzmem, Zespo艂em Aspergera oraz Ca艂o艣ciowymi Zaburzeniami Rozwoju. Jest to akcja og贸lnopolska Porozumienia Autyzm-Polska (kt贸rego KTA Lublin jest cz艂onkiem), kt贸ra 16.01.2014 przyj臋艂a wsp贸lny wz贸r oraz tre艣膰 Karty. Karty s膮 wydawane i ewidencjonowane przez KTA Lublin. Zapraszamy osoby zainteresowane.

Strony