„Wydanie i promocja książki „Codzień” promowaniem aktywności osób z autyzmem w życiu społecznym i kulturalnym”

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie realizuje zadanie zlecone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie-„Wydanie i promocja książki „Codzień” promowaniem aktywności osób z autyzmem w życiu społecznym i kulturalnym”.

W ramach realizacji zadania nastąpi wydruk książki "Codzień" w ilości 500 egzemplarzy oraz promocja w woj. lubelskim.„Codzień” jest książką obrazkową opowiadającą o życiu osób zmagających się z autyzmem. Książka powstawała w procesie warsztatowym. Młodzi lubelscy artyści spotykali się z osobami z autyzmem uczęszczającymi do KTA Lublin, by ich poznać, zaobserwować, zrozumieć. Następnie pod opieką artystki Iwony Chmielewskiej stworzyli teksty i ilustracje. W ten sposób powstała niezwykle cenna opowieść o tym, o czym nie zawsze chcemy opowiadać.

Zadanie jest dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

Tags: 

Tags: