”Szkolenie dotyczące komunikacji alternatywnej i wspomagającej Picture Exchange Communication System(PECS) przeznaczone dla terapeutów osób z autyzmem,ZA,CZR”

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie realizuje zadanie zlecone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ”Szkolenie dotyczące komunikacji alternatywnej i wspomagającej Picture Exchange Communication System (PECS) przeznaczone dla terapeutów osób z autyzmem,Zespołem Aspergera,Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju”

Zadanie będzie realizowane w okresie 01 września-31 grudnia 2016. Celem głównym zadania jest wprowadzenie nowej metody pracy terapeutycznej, podwyższenie kwalifikacji osób z terenu województwa lubelskiego pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem, Zespołem Aspergera oraz Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej PECS poprzez przeprowadzenie 3 specjalistycznych szkoleń: dwóch 2-dniowych i jednego 1-dniowego szkolenia dotyczącego komunikacji alternatywnej w celu podniesienia kwalifikacji tych osób oraz wprowadzeniu nowych technik pracy z osobami z autyzmem podczas prowadzenia zajęć.Zapraszamy do udziału w szkoleniu nauczycieli, terapeutów, psychologów pracujących z osobami z autyzmem z woj. lubelskiego. Zgłoszenia drogą mailową: kta.lublin@wp.pl. Ilość miejsc ograniczona.

Zadanie jest dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

Tags: