Szkolenie przygotowujące do pracy, opieki i pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z autyzmem, ZA i CZR

W dniach 18-19 listopada 2016r zapraszamy na szkolenie pt."Szkolenie przygotowujące do pracy, opieki i pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom z autyzmem, ZA i CZR." Szkolenie skierowane jest do osób pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych z miasta Lublin.

Szkolenie ma na celu przekazanie aktualnej wiedzy na temat Całościowych Zaburzeń Rozwojowych oraz udział w zajęciach warsztatowych. Po szkoleniu uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenie wydane przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Lublin.

Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Lublin.Zgłoszenia przyjmujemy mailowo: kta.lublin@wp.pl.

Miejsce szkolenia: Centrum Rehabilitacji Społecznej Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Lublin, ul. Radości 8 w Lublinie.

Szczegółowe informacje o szkoleniu.logotyp Lublin miasto inspiracji oraz logotym MOPR

Tags: