Aktualno艣ci

聽W zwi膮zku z realizacj膮 projektu Aktywni-Samodzielni OzA" wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w PFRON zapraszamy do sk艂adania ofert na przeprowadzenie audytu zewn臋trznego za drugi okres projektowy 01.04.2021-31.03.2022.
Pobierz:聽 Aktywni-Samodzielni OzA

PFRON聽W zwi膮zku z realizacj膮 projektu 聽鈥濳U SAMODZIELNO艢CI-kompleksowe wsparcie terapeutyczne dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych os贸b z autyzmem" wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w PFRON zapraszamy do sk艂adania ofert na przeprowadzenie audytu zewn臋trznego za trzeci okres projektowy 01.04.2021-31.03.2022
Pobierz:聽 Ku samodzielno艣ci

Nam i naszym podopiecznym b臋dzie niezmiernie mi艂o je艣li przeka偶膮 na Pa艅stwo 1% swojego podatku dochodowego. Wystarczy wpisa膰 w rocznym zeznaniu podatkowym nasz numer KRS:

0000 055 648

Zebrane kwoty zostan膮 przeznaczone na dzia艂alno艣膰 statutow膮 - wsparcie dzieci i os贸b doros艂ych z autyzmem oraz ich rodzin.

Nasza dzia艂alno艣膰 to m.in.:聽

PFRONProjekt "Aktywni-Samodzielni OzA" wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w PFRON realizowany jest w okresie 01.06.2020-31.03.2023 w ramach Konkursu 1/2019 pn "Kierunek Aktywno艣膰". Adres plac贸wki: Punkt Terapeutyczny KTA O/Lublin 08-530 D臋blin, Osiedle Stawy 62.

Za艂o偶ono udzia艂 20 os贸b niepe艂nosprawnych ze spektrum autyzmu z wojew贸dztwa lubelskiego z powiat贸w: lubelski, 艂ukowski,pu艂awski,rycki.

Projekt PFRON pn. 聽鈥濳U SAMODZIELNO艢CI-聽 kompleksowe wsparcie terapeutyczne dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych os贸b ze spektrum autyzmu, jest realizowany przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu o/Lublin w terminie 01.04.2019-31.03.2022 r. w ramach konkursu PFRON pn. 鈥濻zansa-Rozw贸j-Niezale偶no艣膰鈥 o zlecenie realizacji zada艅 w formie wsparcia nr 1/2018). Przeznaczony jest dla 90 os贸b niepe艂nosprawnych z wojew贸dztwa lubelskiego.

W ramach zadania "Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych,sportowych,turystycznych i rekreacyjnych dla ON wspieraj膮cych ich aktywno艣膰 w tych dziedzinach" zapraszamy do udzia艂u w wyje藕dzie na spektakl teatralny doros艂e samodzielne osoby ze spektrum autyzmu do Warszawy we wrze艣niu/pa藕dzierniku 2021. Wi臋cej informacji mail:kta.lublin@wp.pl lub tel.884355955.

W okresie 01sierpnia do 30listopada 2021 realizowane jest zadanie publiczne "Prowadzenie indywidualnych i grupowych zaj臋膰, kt贸re rozwijaj膮 umiej臋tno艣ci sprawnego komunikowania si臋 z otoczeniem os贸b z uszkodzeniami s艂uchu,mowy,z autyzmem i niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮" dofinansowane przez Wojew贸dztwo Lubelskie reprezentowane przez ROPS Lublin.

W okresie 01czerwca do 10grudnia 2021 realizowane jest zadanie "Promowanie aktywno艣ci ON w r贸偶nych dziedzinach 偶ycia spo艂ecznego i zawodowego" dofinansowane przez Wojew贸dztwo Lubelskie. W zadaniu przewidziano wydanie 200 zestaw贸w promuj膮cych aktywno艣膰 os贸b niepe艂nosprawnych ze spektrum autyzmu (kalendarz,ksi膮偶ka,notes). Materia艂y zostan膮 zaprojektowane i zaplanowane przez ON. Osoby ze spektrum autyzmu zostan膮 zaanga偶owane w realizacj臋 zadania.

Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Lublin realizuje w okresie 15czerwca do 10grudnia2021 zadanie 鈥濷rganizowanie i prowadzenie szkole艅,kurs贸w,warsztat贸w,grup 艣rodowiskowego wsparcia oraz zespo艂贸w aktywno艣ci spo艂ecznej dla ON-aktywizuj膮cych zawodowo i spo艂ecznie te osoby"鈥.

KTA o/Lublin reaPFRONlizuje w okresie 01.06.-31.12.20 2 projekty grantowe pn. 鈥濨ezpieczne WTZ i rehabilitacja spo艂eczno-zawodowa os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami鈥, Dzia艂anie 2.8 Rozw贸j us艂ug spo艂ecznych 艣wiadczonych w 艣rodowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j 2014-2020.

Strony