„Prowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych dla osób z autyzmem, Zespołem Aspergera i Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju”

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie obecnie realizuje zadanie zlecone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie „Prowadzenie specjalistycznych zajęć dla osób z autyzmem,Zespołem Aspergera i Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju”.

W ramach realizacji zadania prowadzone są zajęcia edukacyjne dla 14 dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera i Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju,podopiecznych Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Lublinie z województwa lubelskiego.Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z autyzmem są prowadzone w formie grupowej i indywidualnej. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo: kta.lublin@wp.pl. Ilość miejsc ograniczona.

Zadanie jest dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

 

Tags: