Aktualno艣ci

KTA O/Lublin od 01.04.2022 do 10.12.2022 realizuje zadanie zlecone przez Regionalny O艣rodek Polityki Spo艂ecznej w Lublinie "Wdro偶enie zindywidualizowanych form wsparcia skutkuj膮cy w艂膮czeniem os贸b z zaburzeniami psychicznymi na rynek pracy". Zapraszamy doros艂e osoby ze spektrum autyzmu z aktualnym orzeczeniem o niepe艂nosprawno艣ci do udzia艂u w zadaniu.

W okresie 10czerwca do 10grudnia 2022 realizowane jest zadanie "Promowanie aktywno艣ci ON w r贸偶nych dziedzinach 偶ycia spo艂ecznego i zawodowego" dofinansowane przez Wojew贸dztwo Lubelskie. W zadaniu przewidziano wydanie 200 zestaw贸w promuj膮cych aktywno艣膰 os贸b niepe艂nosprawnych ze spektrum autyzmu (kalendarz,ksi膮偶ka,koszulki). Materia艂y zostan膮 zaprojektowane i zaplanowane przez ON. Osoby ze spektrum autyzmu zostan膮 zaanga偶owane w realizacj臋 zadania.

Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Lublin realizuje w okresie 10czerwca do 10grudnia2022 zadanie 鈥濷rganizowanie i prowadzenie szkole艅,kurs贸w,warsztat贸w,grup 艣rodowiskowego wsparcia oraz zespo艂贸w aktywno艣ci spo艂ecznej dla ON-aktywizuj膮cych zawodowo i spo艂ecznie te osoby"鈥.

2 kwietnia obchodzony jest 艢wiatowy Dzie艅 艢wiadomo艣ci Autyzmu, ustanowiony przez ONZ. Obchody maj膮 zach臋ci膰 do zwr贸cenia uwagi na takie zagadnienia jak: wczesne rozpoznawanie i diagnozowanie autyzmu, ale tak偶e na izolacj臋 czy nawet dyskryminacj臋, jakich do艣wiadczaj膮 osoby dotkni臋te autyzmem i ich rodziny.Charakterystycznym motywem obchod贸w jest kolor niebieski. W tym dniu na znak solidarno艣ci z osobami z autyzmem i ich rodzinami, zgodnie z has艂em 鈥瀂a艣wie膰 si臋 na niebiesko鈥 - reprezentacyjne budynki i budowle pod艣wietlane s膮 na niebiesko.

W pierwszej po艂owie kwietnia 2022 prowadzona b臋dzie rekrutacja uczestnik贸w do projektu wsp贸艂finansowanego przez PFRON na podstawie kompletu z艂o偶onych dokument贸w: orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci, diagnoza ze spektrum autyzmu oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Zapraszamy do kontaktu tel.884355955.

Projekt PFRON pn. 聽鈥濳U SAMODZIELNO艢CI-聽 kompleksowe wsparcie terapeutyczne dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych os贸b ze spektrum autyzmu, jest realizowany przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu o/Lublin w terminie 01.04.2019-31.03.2022 r. w ramach konkursu PFRON pn. 鈥濻zansa-Rozw贸j-Niezale偶no艣膰鈥 o zlecenie realizacji zada艅 w formie wsparcia nr 1/2018). Przeznaczony jest dla 90 os贸b niepe艂nosprawnych z wojew贸dztwa lubelskiego.

KTA o/Lublin reaPFRONlizuje w okresie 01.06.-31.12.20 2 projekty grantowe pn. 鈥濨ezpieczne WTZ i rehabilitacja spo艂eczno-zawodowa os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami鈥, Dzia艂anie 2.8 Rozw贸j us艂ug spo艂ecznych 艣wiadczonych w 艣rodowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j 2014-2020.

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddzia艂 w Lublinie w okresie 04.08.2020 - 10.11.2020 realizuje zadanie zlecone przez Regionalny O艣rodek Polityki Spo艂ecznej w Lublinie 鈥漐rozumie膰 autyzm - Kampania informacyjna鈥.

PFRONZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZAKUP I DOSTAWA SCHODO艁AZU KROCZ膭CEGO

W zwi膮zku z realizacj膮 projektu Ku samodzielno艣ci 鈥 Kompleksowe wsparcie terapeutyczne dla dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych os贸b ze spektrum autyzmu鈥 wsp贸艂finansowanym聽 przez PFRON w ramach konkursu o zlecenie realizacji zada艅 pn. 鈥濻zansa-Rozw贸j-Niezale偶no艣膰鈥 鈥 pierwszy okres realizacji,

Na podstawie Rozdzia艂u V & 21 statutu Krajowego聽 Towarzystwa Autyzmu

z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Zarz膮d Stowarzyszenia zwo艂uje Walne Zgromadzenie Cz艂onk贸w Oddzia艂u w dniu 19 czerwca 2020 roku o godzinie 15.00 w lokalu Stowarzyszenia przy ulicy Rado艣ci 8 w Lublinie.

W zwi膮zku z powy偶szym serdecznie zapraszamy do wzi臋cia udzia艂u w Walnym Zgromadzeniu, kt贸rego celem b臋dzie:

Strony