"Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujący właczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi na rynek pracy"

KTA O/Lublin od 01.04.2022 do 10.12.2022 realizuje zadanie zlecone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie "Wdrożenie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujący włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi na rynek pracy". Zapraszamy dorosłe osoby ze spektrum autyzmu z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności do udziału w zadaniu. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową: kta.lublin@wp.pl lub tel.884355955. Ilość miejsc ograniczona. Zadanie jest dofinansowane przez Województwo Lubelskie. Miejsce realizacji: Lublin, ul.Droga Męczenników Majdanka20.

Tags: