"Trening Zastępowania Agresji" szkolenie dla terapeutów i osób pracujących z osobami z autyzmem

KTA O/Lublin realizuje zadanie zlecone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ”Specjalistyczne szkolenie Trening Zastępowania Agresji dla terapeutów i osób pracujących z osobami z autyzmem”. Celem głównym zadania jest podwyższenie kwalifikacji kadry z terenu województwa lubelskiego pracujących z młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem,Zespołem Aspergera oraz CZR z zakresu  podnoszenia umiejętności pracy nad zachowaniami trudnymi poprzez przeprowadzenie 40-godz. specjalistycznego szkolenia. Zapraszamy do udziału w szkoleniu nauczycieli, terapeutów, psychologów pracujących z osobami z autyzmem z woj.lubelskiego. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową: kta.lubin@wp.pl. Ilość miejsc ograniczona.

Zadanie jest dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

Tags: