"Wdrażanie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujący włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi na rynek pracy w 2024r."

KTA O/Lublin od 29.04.2024 do 11.12.2024 realizuje zadanie zlecone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie "Wdrażanie zindywidualizowanych form wsparcia skutkujący włączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi na rynek pracy w 2024r.". Zapraszamy dorosłe osoby ze spektrum autyzmu z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności do udziału w zadaniu. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową: kta.lublin@wp.pl lub tel.884355955. Ilość miejsc ograniczona. Zadanie jest dofinansowane przez Województwo Lubelskie. Miejsce realizacji: Lublin, ul.Radości 9/2a.

Tags: