„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

KTA o/Lublin reaPFRONlizuje w okresie 01.06.-31.12.20 2 projekty grantowe pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Granty przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników Stowarzyszenia zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla realizacji - zadań zlecanych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki umowie z PFRON zajęcia z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami odbywają się zgodnie z zaleceniami epidemiologicznymi. Stowarzyszenie zabezpieczyło się w środki ochrony osobistej tj. płyny do dezynfekcji wszelkiego rodzaju (do rąk, powierzchni), rękawiczki, maseczki czy przyłbice. Zakupione zostały tak

że lampy UV.

Tags: