Ku Samodzielno艣ci - projekt wsp贸lfinansowany przez PFRON

Projekt PFRON pn. 聽鈥濳U SAMODZIELNO艢CI-聽 kompleksowe wsparcie terapeutyczne dzieci, m艂odzie偶y i doros艂ych os贸b ze spektrum autyzmu, jest realizowany przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu o/Lublin w terminie 01.04.2019-31.03.2022 r. w ramach konkursu PFRON pn. 鈥濻zansa-Rozw贸j-Niezale偶no艣膰鈥 o zlecenie realizacji zada艅 w formie wsparcia nr 1/2018). Przeznaczony jest dla 90 os贸b niepe艂nosprawnych z wojew贸dztwa lubelskiego. Wiek bez ogranicze艅.

Do projektu zakwalifikowa膰 si臋 mog膮 osoby niepe艂nosprawne posiadaj膮ce aktualne orzeczenie o niepe艂nosprawno艣ci lub orzeczenie o stopniu niepe艂nosprawno艣ci, posiadaj膮ce diagnoz臋 ze spektrum autyzmu, zamieszkuje na terenie wojew贸dztwa lubelskiego. Zg艂oszenia przyjmujemy mailowo: kta.lublin@wp.pl, telefonicznie 884355955 lub bezpo艣rednio w biurze Stowarzyszenia.

W projekcie realizowane s膮 nast臋puj膮ce formy wsparcia:

Indywidualne zaj臋cia:

logopedyczne

psychologiczne

integracje sensoryczne

terapie r臋ki

warsztaty komputerowe

rewalidacje

pedagogiczne

diagnoza funkcjonalna

hipoterapia

Grupowe:

terapia zaj臋ciowa

klub aktywno艣ci聽

trening umiej臋tno艣ci przedszkolnych

trening zaradno艣ci 偶yciowej

trening interpersonalny i komunikacyjny

dogoterapia

hydroterapia.

Tags: