Formy wsparcia

Projekt ma na celu zapewnienie dost臋pu osobom z autyzmem, Zespo艂em Aspergera lub Ca艂o艣ciowymi Zaburzeniami rozwoju do specjalistycznej rehabilitacji (terapii edukacyjnej, logopedycznej, stymulacyjnej, kszta艂towania to偶samo艣ci, pobudzenia rozwoju spo艂ecznego) prowadzonej metodami dostosowanymi do wieku i g艂臋boko艣ci zaburzenia oraz indywidualnych potrzeb OzA. W projekcie przeprowadzane s膮 diagnozy funkcjonalne, sporz膮dzane indywidualne programy dzia艂ania (IPD) dla ka偶dego uczestnika projektu umo偶liwiaj膮ce skuteczne planowanie terapii i jej ocen臋 okresow膮 w o艣rodku oraz w pozosta艂ych 艣rodowiskach osoby z autyzmem, diagnoza post臋p贸w procesu terapeutycznego, indywidualna i grupowa terapia ambulatoryjna z wykorzystaniem metod edukacyjnych, stymulacyjnych, Knill贸w, Weroniki Sherborne, analizy zachowa艅, strukturalizacji czasu i przestrzeni (TEACCH), rozw贸j systemu komunikacji Oz oraz o dzia艂ania o charakterze integracyjnym.

Przewidziane formy wsparcia: trening zaradno艣ci 偶yciowej, zaj臋cia komputerowe, treningi umiej臋tno艣ci spo艂ecznych, treningi umiej臋tno艣ci przedszkolnych, grupowe zaj臋cia klubowe dla m艂odzie偶y i doros艂ych, diagnozy funkcjonalne, zaj臋cia logopedyczne, indywidualne zaj臋cia (psychologiczne, pedagogiczne, rewalidacji) dogoterapia, hipoterapia, arteterapia, muzykoterapia, hydroterapia, integracja sensoryczna oraz terapia r臋ki.

Tags: