Trening Samodzielności dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu-projekt współfinansowany przez PFRON

PFRON Projekt "Trening Samodzielności dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu" współfinansowany ze środków PFRON realizowany jest w okresie 01.04.2023-31.03.2026 w ramach Konkursu 1/2022 pn "Działamy razem".

Adres placówki: Punkt Diagnostyczno-Terapeutyczny dla osób z autyzmem i ich otoczenia społecznego 20-319 Lublin,ul.Dr.Męcz.Majdanka20. Założono udział 25 osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu z województwa lubelskiego. Kadrę projektu stanowią pedagodzy. psychologowie, terapeuci SI doświadczeni w pracy terapeutycznej z OzA. Przewidziane formy wsparcia: diagnoza funkcjonalna, zajęcia indywidualne psychologiczne i pedagogiczne,Trening poznawczy,Trening Samodzielności oraz dogoterapia. Harmonogram działań projektowych: Rekrutacja BO-IV-VI2023; Prowadzenie Indywidualnych i Grupowych zajęć terapeutycznych oraz Animaloterapii; Koordynacja projektu: IV2023-III2024. Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz diagnozą spektrum autyzmu.

Kontakt: tel 884355955 lub mail: kta.lublin@wp.pl.

Udział w zajęciach projektowych jest bezpłatny.

Tablica informacyjna o projekcie.

 

Tags: