KIERUNEK SAMODZIELNOŚĆ...- projekt współfinansowany przez PFRON

 Projekt "KIERUNEK SAMODZIELNOŚĆ - KOMPLEKSOWE WSPARCIE TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH OSÓB ZE SPEKTRUM AUTYZMU" współfinansowany ze środków PFRON realizowany jest w okresie 01.04.2022-31.03.2025 w ramach Konkursu 1/2021 pn "Sięgamy po sukces". Adres placówki: 20-530 Lublin,ul.Radości 8.Założono udział 120 ON ze spektrum autyzmu z woj. lubelskiego.

Kadrę projektu stanowią pedagodzy. psychologowie, terapeuci SI doświadczeni w pracy terapeutycznej z OzA.Przewidziane formy wsparcia: diagnoza funkcjonalna, zajęcia indywidualne (psychologiczne,integracji sensorycznej,warsztaty komputerowe,terapia ręki,pedagogiczne,logopedyczne), zajęcia grupowe (Treningi Umiejętności Społecznych, Aktywizujących Przedszkolnych, Życiowych,Terapia Zajęciowa,Kluby Aktywności, Arteterapia) oraz dogoterapia,hydroterapia,hipoterapia.

Harmonogram zaplanowanych działań :Rekrutacja BO i Diagnozy Kwalifikacyjne BO(IV23), Prowadzenie Indywidualnych i Grupowych Zajęć Terapeutycznych,Diagnoz funkcjonalnych oraz Konsultacji dla Opiekunów BO (IV23-III24),Prowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej(IV23-III24) oraz Audyt Projektu (II,III24).

Beneficjentami projektu mogą być osoby niepełnosprawne z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności oraz diagnozą spektrum autyzmu.

Kontakt: tel 884355955 lub mail: kta.lublin@wp.pl.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Tablica informacyjna o projekcie.

Tags: