"Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego aktywności ON..." 2024

W okresie 10czerwca do 11grudnia 2024 realizowane jest zadanie "Promowanie aktywności ON w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego" dofinansowane przez Województwo Lubelskie. W zadaniu zaplanowano przygotowanie i realizację dużej kampanii promującej aktywności osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.Zaplanowano: - Animowany klip muzyczny o żeńskim autyzmie i roli płci. Chcemy zebrać kilka opowieści od 4 dziewczyn/kobiet ze spektrum autyzmu i na ich bazie stworzyć klip muzyczny i teledysk. Do działania chcemy zaprosić profesjonalnych artystów;Klip będzie opowiadał o marzeniach i mocnych stronach osób ze spektrum autyzmu. Zaplanowano krótki klip kilkuminutowy promujący zaangażowanie i aktywności osób w spektrum autyzmu, będzie mógł być emitowany w telewizji, mediach społecznościowych, na telebimach i ekranach reklamowych w przestrzeni miejskiej. Film będzie konsultowany przez specjalistów zajmujących się autyzmem, a sama produkcja zlecona profesjonalnej firmie. - Kampania informacyjna - Na murach miasta chcemy namalować mural obrazujący hasła i scenki graficzne mówiące o akceptacji dla autyzmu. - Komiks - Stworzenie i wydanie 200 szt. ilustrowanego komiksu o rozumieniu autyzmu, empatii i akceptacji, będzie opowiadał o marzeniach i mocnych stronach osób ze spektrum autyzmu. Osoby ze spektrum autyzmu zostaną zaangażowane w realizację zadania. Miejsce realizacji zadania: Lublin,ul.Dr.Męczenników Majdanka 20.Tel.do kontaktu:884355955 lub mail:kta.lublin@wp.pl.

Tags: