"Promowanie aktywności ON w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego"

W okresie 01czerwca do 10grudnia 2021 realizowane jest zadanie "Promowanie aktywności ON w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego" dofinansowane przez Województwo Lubelskie. W zadaniu przewidziano wydanie 200 zestawów promujących aktywność osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu (kalendarz,książka,notes). Materiały zostaną zaprojektowane i zaplanowane przez ON. Osoby ze spektrum autyzmu zostaną zaangażowane w realizację zadania.

Miejsce realizacji zadania: Lublin, ul.Radości 8.

Tel.do kontaktu:884355955

Tags: