"Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach 2024

W okresie 02.09. do 11.12.2024r zaplanowano realizację zadania "Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych,sportowych,turystycznych i rekreacyjnych dla ON wspierających ich aktywność w tych dziedzinach". W ramach realizacji zadania planujemy zorganizowanie 2 SPOTKAŃ MIKOŁAJKOWYCH w okresie świątecznym dla 60 osób niepełnosprawnych: 30 dzieci oraz 30 młodzieży i dorosłych z autyzmem, w tym podopiecznych Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Lublinie. Jest to kontynuacja zadań o podobnym charakterze z poprzednich lat, od kilku lat staramy się zapewnić także paczki świąteczne dla ON najbardziej potrzebujących.. Więcej informacji mail:kta.lublin@wp.pl lub tel.884355955.Miejsce realizacji zadania: Lublin,ul.Radości 8. Zadanie jest dofinansowane przez Województwo Lubelskie w ramach umowy z ROPS Lublin.

Tags: