„Warsztaty Aktywizujące Zawodowo i Społecznie dla dorosłych OzA"

Obecnie prowadzimy rekrutację osób z autyzmem i Zespołem Aspergera do zadania „ Warsztaty Aktywizujące Zawodowo i Społecznie dla dorosłych osób z autyzmem”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01 czerwca do 31 grudnia 2017. Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Celem głównym zadania jest aktywizacja społeczna i zawodowa 14 Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera (OzA) powyżej 16 roku życia z terenu województwa lubelskiego poprzez udzielenie kompleksowej, zindywidualizowanej usługi polegającej na wsparciu dorosłych osób z autyzmem poprzez uczestnictwo w formach aktywizacji społecznej i zawodowej. Zadanie ma na celu zapewnienie dostępu do specjalistycznych form aktywizacji społecznej i zawodowej osobom z autyzmem i ZA oraz pobudzenie rozwoju społecznego metodami dostosowanymi do wieku i głębokości zaburzenia oraz indywidualnych potrzeb Osób z Autyzmem i ZA. 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: 884355955 lub mail: kta.lublin@wp.pl

 

 

Tags: 
Skrot: 
rops WA